CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 365 CARE
—o0o—
QUY CHẾ NỘI BỘ CÔNG TY

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Bản Điều lệ này là văn bản quy định về các vấn đề liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty cổ phần dược phẩm 365 Care. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người quản lý khác, cùng toàn thể người lao động của Công ty cổ phần dược phẩm 365 Care phải có trách nhiệm tôn trọng và thực hiện Bản Điều lệ này.

2. Những nội dung chưa được quy định trong Bản Điều lệ này sẽ được điều chỉnh bởi những quy định Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan và các quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 

1. Tên Công ty:

– Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần dược phẩm 365 Care

– Tên tiếng Anh: 365 Care Pharmaceutical Joint Stock Company

– Tên viết tắt: 365 Care.PHARM

– Ngày cấp giấy phép: 25/01/2022

2. Công ty cổ phần dược phẩm 365 Care là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

– Địa chỉ: Tầng 9, Số 266, phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội

– Số điện thoại: 094 200 9889

– Email: [email protected]

– Website: www.pharma365care.com

4. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

– Đại diện pháp luật: Bà NGUYỄN THỊ THANH NGA

5. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo quy định tại Điều 76 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là không xác định thời hạn.

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

a. Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các mặt hàng sau: Thuốc tân dược, đông dược, sinh phẩm y tế và thực phẩm chức năng; Nguyên liệu, hương liệu, dược liệu, tá dược, bao bì dùng làm thuốc cho người và trang thiết bị dùng trong ngành y dược; Mỹ phẩm, hoá chất xét nghiệm; thiết bị, dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm (lý – hóa – sinh), thuốc sát trùng (dùng ngoài); Thực phẩm dinh dưỡng, sữa, nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết, nước uống từ dược liệu và nước uống không chứa cồn;

b. Kinh doanh vật tư y tế tiêu hao;

c. Đầu tư vào các công ty trong ngành y, dược, các ngành nghề mà pháp luật không cấm;

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là được thành lập để huy động và sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả trong việc phát triển lĩnh vực kinh doanh đã đăng ký, nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, gia tăng giá trị của công ty, tăng lợi tức cho các cổ đông, tạo công ăn việc làm ổn định và nâng cao chất lượng đời sống cho người lao động, đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội.

Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 5. Con dấu 

1. Công ty có con dấu riêng. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty. Con dấu phải được lưu giữ và bảo quản tại trụ sở chính của Công ty. Hình thức và nội dung của con dấu, điều kiện làm con dấu và chế độ sử dụng con dấu thực hiện theo quy định của Chính phủ.

2. Con dấu là tài sản của Công ty. Người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm quản lý sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết, được sự đồng ý của cơ quan cấp dấu, doanh nghiệp có thể có con dấu thứ hai.

Liên Hệ

Công ty cổ phần dược phẩm 365 Care (365 Care Pharma) là công ty hoạt động trong lĩnh vực Dược phẩm. Công ty chuyên nghiên cứu và phát triển, sản xuất và phân phối trực tiếp các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn diện có nguồn gốc từ thiên nhiên.

094-200-9889
27A Nguyễn Công Hoan, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội

Fanpage

Copyright 365 Care Pharma 2022 ®

https://pharma365care.com/wp-content/uploads/2022/11/thanh_toan.jpg

Design by: TienCong

Copyright 365 Care Pharma 2022 ®

https://pharma365care.com/wp-content/uploads/2022/11/thanh_toan.jpg